Uudised

Pressiteade: Eesti festivalikorraldajad alustavad koostööd roheliste ürituste nimel

10:09 15. oktoober 2018

5.oktoobril kohtusid Tartu loodusmajas festivalikorraldajad, et leida ühiselt võimalusi avalike ürituste keskkonnamõju vähendamiseks. Kõik huvilised, kes soovivad panustada keskkonnasõbralikematesse avalikesse üritustesse, on oodatud liituma Facebooki grupiga „Rohelised üritused”.  

Tartu loodusmajas toimunud seminaril jagasid oma kogemusi Viljandi Pärimusmuusika Festival, I Land Sound, Surfilaager ning Tallinna ja Tartu Tänavatoidufestivalide esindajad. Tartu loodusmaja tutvustas keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendit ning arutleti keskkonnamõju vähendamise võimaluste üle.
 

Pärastlõunane sessioon oli pühendatud erinevate teenusepakkujate ja toodete tutvustamisele. ”Kui väiksemate sündmuste puhul on keskkonnasõbralikke valikuid korraldajal suhteliselt lihtne teha, siis suurtel festivalidel on olulisel kohal teenusepakkujad,“ rääkis seminari korraldaja Eeva Kirsipuu-Vadi. Seminaril oma tooteid ja teenuseid tutvustama tulnud ettevõtete ring oli lai, ulatudes korduvkasutatavaid jooginõusid pakkuvast Topsiringist kuni pilliroostjoogikõrteni.

 

Rohelised üritused” ühendab ürituskorraldajad ja teenusepakkujad


Peale ürituskorraldajate ja teenusepakkujate vastastikuse tundmaõppimise pandi seminaril paika ka edasised koostöösihid keskkonnasõbraliku suuna arendamisel. Paremaks infovahetuseks sündis Facebooki grupp „Rohelised üritused”. „Grupiga on liituma oodatud kõik, kes kas korraldavad üritusi, on üritustel teenusepakkujaks või oskavad ning soovivad Eesti avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmisel muul moel nõu või jõuga abiks olla,” rääkis grupi looja, Eesti Rohelise Liikumise projektijuht Eliisa Saksing.


Keskkonnasõbralike avalike ürituste korraldamise visioon on nüüdseks ka Teeme Ära “Keep It Clean Plan” algatuse osa ning edasisisi arenguid koordineerib süstemaatilisemalt keskkonnaorganisatsioonidest koosnev tuumikgrupp. Visiooni üks olulisemaid osi on arendada näiteks jäätmete liigiti kogumise süsteemi - seda konkreetse(te) teenusepakkuja(te) loomise näol.  

   
Nii seminaril tutvustatud juhendmaterjal, ettekanded kui ka täpsem kokkuvõte seminaril toimunust on leitav Tartu Loodusmaja koduleheküljelt www.tartuloodusmaja.ee/keskkonnasobralik-sundmus.


Seminar toimus Eesti-Läti koostööprojekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” toel, mille sisuks oligi uurida ja katsetada, milliseid rohelisi valikuid saab ürituste korraldamisel teha. Projekti eestvedajateks on MTÜ Eesti Roheline Liikumine, SA Keskkonnahariduse Keskus ja Web Multishop Company.


Seminari läbiviimist toetas Eesti-Läti koostööprogramm ja SA KIK.