Uudised

Projekt "Eesti lood keskkonnamuutustest"

13:03 16. november 2017
Author: Ederi Ojasoo

Tule meie lehele Eesti lood ja loe kuidas mõjutab põlevkivi kaevandamine inimeste elu Ida-Virumaal.

Eesti Roheline Liikumine viib ellu Arengukoostöö Ümarlaua poolt rahastatud projekti „Eesti lood keskkonnamuutustest“. Selle raames tehti Ida-Virumaal ligi 30 kohaliku elanikuga intervjuud. Nende põhjal on valminud kokkuvõtted, mis kajastavad kuidas põlevkivi kaevandamine mõjutab sealsete elanike igapäevaelu. Lugusid saab lugeda veebilehel Eesti lood ja teateid nende ilmumisest leiab Facebook lehelt Eesti lood keskkonnamuutustest.

Projekti leheküljel antakse tulevikus võimalus välja pakkuda erinevaid ideid, kuidas saaks kaasa aidata Ida-Virumaa keskkonna säilimisele. Veebilehe infot saavad tulevikus kasutada haridustöötajad, koolitajad ning võimendajad. Projekt loob Eestis toimunud keskkonnamuutuste ilmingute koondamise aluse. Lugude kogumise peamiseks eesmärgiks on hoida kohalikke keskkonnateemasid aktuaalsetena.

 

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo

Projekti elluviija

ederi.ojasoogmail.com

+372 56636264

 

„Teavitust aitab teha Euroopa Liit. Sisu eest vastutab MTÜ Eesti Roheline Liikumine ja see ei väljenda EL-i seisukohti.“