Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika

Eestimaa Looduse Fond ja EKO alustasid metsakampaaniat

09:31 30. november 2016

Keskkonnaorganisatsioonid on vastu planeeritavale metsaseaduse muudatusele, mis langetab kuusikute lageraieks lubatava vanuse 80-lt aastalt 60-le. Kuusikutest sõltuvad paljud liigid, mis selle seadusemuudatusega satuvad väljasuremisohtu. Nii looduskaitsjad kui teadlased on ühel meelel, et Eesti metsapoliitika on viimastel aastatel eemaldumas säästva metsanduse põhimõtetest.

Kuusikute raievanuse langetamine peab käima käsikäes vajalikus mahus kuusemetsade kaitse alla võtmisega.

Lõpusirgel oleva metsaseaduse muudatusega langeks viljakates kasvukohtades kuusikute lageraieks lubatav vanus 80-lt aastalt 60-le. Kuigi keskkonnaühendused ja keskkonnaministeerium leppisid kevadel kokku, et sellise muutusega peab kaasnema kompensatsioon elurikkuse kaitseks, pole ministeerium kokkulepet täitnud.

"Me ei saa kuidagi nõustuda suhtumisega, et elurikkuse kaitseks kokku lepitu elluviimisega võib venitada aastaid, aga raievanuse langetamine on sedavõrd pakiline, et tuleb kiiremas korras seadustada," rääkis Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür. "Eesti metsapoliitikas võetud suund tervikuna on murettekitav," selgitas Tüür.

Keskkonnaühendused nõuavad tasakaalustatud metsapoliitikat

Viimasel kümnendil Eestis tehtud metsapoliitika otsused ei sea esikohale enam mitte metsa säästvat majandamist, vaid metsa kui ressursi kasutamise ning metsa majandamise hõlpsuse (vaata ka Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsi).

Tasakaalustatud metsanduspoliitika peab lähtuma säästva metsanduse põhimõtteist ning olema kokkulepe eri osapoolte ja huvide vahel. Keskkonnaorganisatsioonide kurb kogemus on paraku aga see, et poliitika kujundajal ehk keskkonnaministeeriumil puudub tahe osapoolte sisuliseks ja järjepidevaks kaasamiseks.

Loe edasi kampaaniast ja olukorrast Eesti metsades:

http://metsakaitseks.voog.com

 

Keskkonnaministeeriumi algatatud metsaseaduse muudatus plaanitakse esitada valitsusele kinnitamiseks ja Riigikogusse saatmiseks 2017. aasta alguses.

Lisainfo:

Tarmo Tüür
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees
Telefon 53 411 020
E-post tarmo(at)elfond.ee