Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika

Kuidas läheb, Euroopa põllumees?

12:47 26. veebruar 2016
Author: Eliisa Saksing

Jaanuari keskel osalesid õpilasfirma Sibis, kes toetab väikepõllumeeste tegevust, kaks liiget Elo-Johanna Kuklane ja Rudolf-Gustav Hanni Berliinis Friends of The Earth’i ja Young Friends of the Earth’i kokkusaamistel. Võeti osa ka protestiaktsioonist nimega “We are fed up” (Meil on kõrini), mille eesmärgiks on toetada keskkonnasõbralikumat talupidamist, kaitsta mesilasi, võidelda talunikele suunatud õiglaste tasude eest ning sõdida monokultuuride, GMO ja TTIP vastu. Sellega sooviti poliitikutele ja avalikkusele näidata, et maaelanikel ja talumeestel on palju probleeme, mis on tingitud just nimelt valest majandamispoliitikast.

“Talumeest väärtustatakse Euroopas riigiti erinevalt, kuid ühiseks jooneks on siiski see, et Eestile sarnased probleemid on kõikjal ning igas riigis võitlevad talupidajad paremate tingimuste nimel,” kommenteerib valitsevat olukorda Rudolf-Gustav. “Oli tore kuulda, et Kesk-Euroopas tegutseb mitmeid Sibisele sarnanevaid toiduvõrgustikke, ning et nende populaarsus liigub tõusujoones,” lisab ta.

“Viimastel kümnenditel on poelettidel olev toiduvalik muutunud aina ebatervislikumaks, peaaegu kõigi toodete puhul on kasutatud keemilist töötlust või säilitusaineid,”sõnab Hanni. “Ning tarbijad on hakanud seda ka järjest rohkem mõistma ning pilke mahetoidu poole pöörama,” jätkab Elo-Johanna. “Globaalselt tasandilt vaadelduna saadakse aina paremini aru ka pestitsiidide kahjustvast mõjust kogu maakerale,”sõnab Kuklane.

Väikepõllunduse toetajaid on vahel ka provotseeritud väitega, et väikepõllumeeste aeg on ehk ümber saanud ning nende eksisteerimine polegi enam oluline. Kuid Hanni julgeb vastu vaielda ning sõnab, et globaliseerumine on küll tähtis, kuid oluline on mitte ära unustada ka regionaalsust. “Loomulikult on palju odavam toota väljaspool Euroopat - põhiline osa meie puuviljadest tuleb Lõuna-Ameerikast või Aafrikast, kuid nende transportimine ja mürgitamine ei ole kasulik ei loodusele ega ka meie tervisele. Usun, et väikepõllumeeste aeg tuleb tagasi, sest tarbija jaoks on järjest olulisem teada seda, kust pärineb tema toit ning kes on selle kasvatamise taga. Vastupidiselt masstootjatele teevad väikekasvatajad oma tööd südamega ning ka see peaks tarbija jaoks olema oluline väärtus,”sõnab ta.

Berliini kokkusaamiselt sai Sibis kinnitust teadmisele, et tegutsevad meeskonnaga õige eesmärgi nimel. Mõisteti, et ollakse lahendamas palju suuremat ja olulisemat probleemi, kui esmapilgul tundus. Saadi uusi ideid, nagu näiteks Saksamaa eeskujul linnade lähedusse kogukondlike aedade loomine, ning uusi kontakte, kellega üle-euroopalist koostööd arendada ning seeläbi soovitud eesmärgini kiiremini ja efektiivsemalt jõuda.