Energia ja kliima

Energia ja kliima

Toeta põlevkivienergiast loobumist ning puhtamat elukeskkonda

13:22 28. märts 2018

PÕXIT ehk põlevkivi-exit tähendab järkjärgulist üleminekut põlevkivilt taastuvatele energiaallikatele. Selleks on vaja senisest suuremat poliitilist tahet ning valdkonnaülest strateegiat. Soovime anda rahvasaadikutele selge sõnumi, et avalikkus tunneb paremate lahenduste leidmise vastu huvi, ning lükata hoo sisse ühele olulisemale Eesti tulevikku puudutavale arutelule. 

 

Meie esimene eesmärk on koguda 10. aprilliks vähemalt 1000 allkirja, mis tagab, et teema Riigikogus arutusele võetakse. 

Kui oled nõus, et peaksime hakkama juba täna astuma tõsiseltvõetavaid samme jätkusuutlikumate lahenduste ja puhtama elukeskkonna suunas, siis anna oma allkiri Rahvaalgatuse lehel: 
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/e05abc15-5e49-4205-bfb3-520ed6caf057

 

Miks on juba täna oluline leida paremaid lahendusi tulevikuks? 

Põlevkivienergia kasutamine on täna Eesti suurimaid keskkonnaprobleeme. Kui mujal maailmas minnakse üha enam üle taastuvale energiale, siis Eesti on jätkuvalt põlevkivist kui ühest saastavaimast fossiilkütusest sõltuvuses. Sellest sõltuvusest vabanemine mõjuks hästi nii meie keskkonnale, inimeste tervisele kui ka majandusele. 

Põlevkivienergeetikast ja sellega seotud keskkonnamõjudest ei ole võimalik vabaneda aga üleöö - selleks tuleks hakata juba praegu senisest märksa aktiivsemalt lahendusi otsima ning plaane seadma. Loe lähemalt põhjuste kohta Rahvaalgatuse lehelt!

Rahvaalgatust veab eest Eesti Roheline Liikumine. 
Algatust toetavad Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus.

Rohkem infot:
Mihkel Annus
mihkelroheline.ee
+372 5691 3094
Eesti Roheline Liikumine MTÜ