Roheväljakutse teemad ja ülesanded

10. päev "ROHEENERGIA"

19:28 09. märts 2017

Väljakutse viimane päev on pühendatud energiale. See on teema, millele me igapäevaselt ei mõtle, aga mis mõjutab meid olulisel määral. Meil on energiat vaja sisuliselt kõigeks, millega tegeleme. Elektri tähtsust märkame sageli alles siis, kui me seda tarbida ei saa.

 

Põlevkivi roll Eesti energiasektoris

Eesti energeetikasektorist rääkides peame alustama põlevkivist, ebaefektiivsest ning saastavast fossiilsest kütusest, mida niivõrd suures mahus kasutab ainult Eesti. Põlevkivist toodetakse peamiselt elektrit ning põlevkiviõli. Põlevkivisõltuvuse tõttu on Eesti majandus OECD riikidest kõige süsinikumahukam. Näiteks on meie majandus võrreldes ohtralt kivisütt kasutava Poolaga 1,7 korda  süsinikumahukam.

Samuti tekitab põlevkivitööstuses tohtul hulgal jäätmeid: 2014. aastal tekkis Eestis umbes 22 miljonit tonni jäätmeid, millest 83% on tekkinud põlevkivi kaevandamise, rafineerimise ja põletamise tagajärjel. Põlevkivitööstuse jäätmed moodustavad koguni 98% tekkivatest ohtlikest jäätmetest.

Põlevkivi on vaieldamatult Eestis suurim keskkonnaprobleemide allikas, mistõttu tuleb selle kasutamist vähendama hakata. Kõige lihtsam viis põlevkivisõltuvusest vabanemisele kaasa aitamiseks on inimesel endal vahetada elektripakett taastuvenergia paketi vastu. Sel juhul saab ta kindel olla, et on osa lahendusest ja mitte probleemist.

 

Alternatiiv põlevkivile

Kui me põlevikivist enam elektrit ei saa, kas jääme siis elektrita? Kindlasti mitte! Taastuvenergiast elektri tootmine on populaarsem. Päikesepaneelide ja tuulikute hinnad on pidevas languses ning paljudes riikides on juba täna odavam elektrit toota taastuvenergiast kui fossiilsetest allikatest. Lisaks annab taastuvenergia võimaluse, kuidas energiatootmist demokratiseerida. Kui põlevkivijaamad on tavaliselt tohutult suured ning kuuluvad suurettevõtetele, siis taastuvenergiat võib hakata tootma igaüks. Kõige lihtsam moodus selleks on paigaldada oma hoovi või katusele päikesepaneelid.

Eestis oli 2016. aastal taastuvenergia osakaal elektritarbimises  15,1%, ehk arenguruumi on veel kõvasti. Eesti Taastuvenergia Koda avaldas eelmisel aastal kava, kuidas on võimalik