Seiklushundi keskkonnablogi

1# Kui keskkonnasõbralikud on Eesti (spordi)üritused?

 

Festivale ja avalikke suurüritusi toimub Eesti Statistikaameti (2015) andmetel Eestis aasta jooksul 6800, milles osaleb kokku umbes 1 433 000 inimest. Siia lisaks ca 1300 jooksu-, ratta-, triatloni-, orienteerumisüritust (Marathon100) koos suurearvulise osalejaskonnaga.

2# Kuidas luua oma üritusele jäätmesüsteemi?

Tihtipeale aetakse jäätmeid ja prügi segamini ning kasutatakse sõna ‘prügi’ seal, kus tegelikult on tegu jäätmetega. Lühidalt selgitus: Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb. Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta (katkised riided, vettinud papp, väga määrdunud pakendid, tolmukoti sisu, vatipadjad, jne). Prügi läheb segaolmejäätmete hulka ja on see osa jäätmetest, mis saadetakse prügimäele ladestamisele või põletusjaamadesse - jäätmed seevastu lähevad ümbertöötlusesse.

 
Foto: Minute Earth

3# PLOGGING - 2018 aasta uus jooksutrend!

 

Meie käest on küsitud: “ Miks te seda teete?”.
Me küsime vastu: “Miks teie seda EI tee?”

                                                   
           Erik Ahlström, ploggingu edendaja